Waarom Mevolution?

We leven in een complexe en dynamische tijd. Hierdoor worden onderwijs en kinderopvang ook telkens voor nieuwe uitdagingen gesteld: pedagogische kwaliteit, 21ste eeuwse vaardigheden, personalisatie, passend onderwijs.

Als professionals willen we kinderen leren hun eigen leerproces vorm te geven (leven lang leren), zodat ze optimaal voorbereid zijn op een snel veranderende wereld. Dit vraagt van ons andere vormen van begeleiding. Het geven van (een deels) ander aanbod, zodat we de kinderen goed voorbereiden op de toekomst, betekent voor ons ook dat we nieuwe dingen willen leren. Bijvoorbeeld steeds beter feedback geven op het ontwikkel- en leerproces, werken vanuit doorgaande leerlijnen en het werken vanuit thema’s en open opdrachten. We willen kinderen ruimte geven voor eigen inbreng en hen leren reflecteren op hun eigen leerproces.

Met Mevolution werken we met professionals aan het zichtbaar maken van het leren van de kinderen én het leren van het team. Mevolution biedt een e-portfolio voor kinderen, professionals en voor de school, zodat zowel het individuele leren als het collectieve leren zichtbaar zijn en hierop gereflecteerd kan worden.

Daarnaast is Mevolution sterk gericht op het geven van feedback op het leerproces: de professionals geven feedback aan de kinderen, de kinderen aan elkaar en de professionals aan elkaar onderling. De software ondersteunt het leren als proces, met verschillende procesfasen, en geeft ruimte voor multimediale stukken die het leerproces inzichtelijk maken (foto’s, video’s, pdf’s, presentaties, etc.). Er is ruimte voor feedback op tussenresultaten en ruimte voor bewijsstukken die gekoppeld kunnen worden aan een leerlijn.

Mevolution besteedt veel aandacht aan de intrinsieke motivatie en talenten van kinderen én van professionals. Werken vanuit kernwaarden, vanuit de eigen drijfveren van de persoon, staat voorop.